#sexan

Tag posts on Instagram

1.6k posts

Top Posts

🎤HipsNShoulders NHipsNShoulders NHipsNShouldersNhips..The  CONTORTURE® Rap! 😎 iKNOW you’re not going to try this and DUMP into your back because THAT would be stoopid! And the LAST thing my dear Contorturist you are is Stooooooopid. Till you grab... push the hips open, have your stick long, engage the ole arse and be 💪🏼. Once you grab...be STRONGER!!!! Engage Lengthen and Straighten! Not gonna lie...lefty McShoulder slammed into a sand bank learning to kitesurf 🌊 because I REFUSED to let go of the bar (learn to let go, note to self and yous) and it hasn’t been happy the last week...but here and today is smiling and getting back on the Contortion 🐎. Neigh.

🎤HipsNShoulders NHipsNShoulders NHipsNShouldersNhips..The CONTORTURE® Rap! 😎 iKNOW you’re not going to try this and DUMP into your back because THAT would be stoopid! And the LAST thing my dear Contorturist you are is Stooooooopid. Till you grab... push the hips open, have your stick long, engage the ole arse and be 💪🏼. Once you grab...be STRONGER!!!! Engage Lengthen and Straighten! Not gonna lie...lefty McShoulder slammed into a sand bank learning to kitesurf 🌊 because I REFUSED to let go of the bar (learn to let go, note to self and yous) and it hasn’t been happy the last week...but here and today is smiling and getting back on the Contortion 🐎. Neigh.

Sean, thank you for everything you do for me. You're patient with me when I'm being a complete b****, you support me in everything I want to do, you make me want to be the best version of myself I can be, not just for me, but for you and my friends and family, and it's the best feeling in the world to look down from the stage and see your smiling face in the crowd. 😊 I love you to the moon and back🌛❤ Here's to round 3 of these competitions! You'd better keep screaming my number really loudly - I think it's been working! 😜 #squish #squash #bebe #juice #shweetbaby #bigsean #seanjohn #parmesean #sXean #seXan

Sean, thank you for everything you do for me. You're patient with me when I'm being a complete b****, you support me in everything I want to do, you make me want to be the best version of myself I can be, not just for me, but for you and my friends and family, and it's the best feeling in the world to look down from the stage and see your smiling face in the crowd. 😊 I love you to the moon and back🌛❤ Here's to round 3 of these competitions! You'd better keep screaming my number really loudly - I think it's been working! 😜 #squish #squash #bebe #juice #shweetbaby #bigsean #seanjohn #parmesean #sXean #seXan

Strong will in a small body (so far) 😅😍❤️ #sexan

Strong will in a small body (so far) 😅😍❤️ #sexan

Most Recent

✨Հյուրասենյակի բազմոց՝ սուրճի սեղանով և 3 աթոռակներով:
✔️Ապառիկ վաճառք
✔️Անվճար առաքում
✔️Անվճար տեղադրում
❗Մեր հասցեն` գ. Արարատ, Ռ. Վարդանյան 2/2
☎️Հեռախոսահամար`  055998555:
#հյուրասենյակի_կահույք #անկյունային_բազմոց #սուրճիսեղան☕️ #աթոռներ #hyurasenyakikahuyq #sexan #ator #ankyunayinbazmoc #Alexdecor

✨Հյուրասենյակի բազմոց՝ սուրճի սեղանով և 3 աթոռակներով:
✔️Ապառիկ վաճառք
✔️Անվճար առաքում
✔️Անվճար տեղադրում
❗Մեր հասցեն` գ. Արարատ, Ռ. Վարդանյան 2/2
☎️Հեռախոսահամար` 055998555:
#հյուրասենյակի_կահույք #անկյունային_բազմոց #սուրճիսեղան ☕️ #աթոռներ #hyurasenyakikahuyq #sexan #ator #ankyunayinbazmoc #Alexdecor

💥Ա.Վ.Ա 💥խանութ սրահը ներկայացնում է🔥նորույթ🔥  մետաղական հիմքով բազմոց անմիջապես արտադրողից:⬇️✅Պատվերների ընդունում
✅Առաքում
✅Տեղադրում ✅Ապառիկ 0% կանխավճար
✅Մասնագետի խորհրդատվություն ,չափագրում ,ցանկացած ձևի և գույների ընտրություն:
❗️Հասցե Արգավանդ Մայրաքաղաքային 143
📞098506061
#erevan#kahuyq#sexan#ator#bazmoc#papukkahuyq#armenia#xol#divan#

💥Ա.Վ.Ա 💥խանութ սրահը ներկայացնում է🔥նորույթ🔥 մետաղական հիմքով բազմոց անմիջապես արտադրողից:⬇️✅Պատվերների ընդունում
✅Առաքում
✅Տեղադրում ✅Ապառիկ 0% կանխավճար
✅Մասնագետի խորհրդատվություն ,չափագրում ,ցանկացած ձևի և գույների ընտրություն:
❗️Հասցե Արգավանդ Մայրաքաղաքային 143
📞098506061
#erevan #kahuyq #sexan #ator #bazmoc #papukkahuyq #armenia #xol #divan #

✨Խոհանոցային սեղան+աթոռ
✔️Ապառիկ վաճառք
✔️Անվճար առաքում
✔️Անվճար տեղադրում
❗Մեր հասցեն `գ. Արարատ, Ռ. Վարդանյան 2/2
☎️Հեռախոսահամար` 055998555:

#աթոռ #սեղան #խոհանոց #նախամուտք #անկյունակ #կահույք #ապառիկ #xohanocikahuyq #aparik #sexan #ator #alex #decor

✨Խոհանոցային սեղան+աթոռ
✔️Ապառիկ վաճառք
✔️Անվճար առաքում
✔️Անվճար տեղադրում
❗Մեր հասցեն `գ. Արարատ, Ռ. Վարդանյան 2/2
☎️Հեռախոսահամար` 055998555:

#աթոռ #սեղան #խոհանոց #նախամուտք #անկյունակ #կահույք #ապառիկ #xohanocikahuyq #aparik #sexan #ator #alex #decor

📏Ընտրիր քո ուզած չափը 📐#DOYM Flexi #transformer  #seghan (տրանսֆորմեր սեղանը) կարող եք պատվիրել ցանկացած գույնի և մատերիալի։ 🏡 📞 011522566, 095522566, 093522566, 091522566
📧 info@doym.am
🌏 Երվանդ Քոչար 8/6, Երևան, Հայաստան

#doymkahuyq #Мебель #Furniture #Սեղան #Seghan #sexan #Стол #Table #Transformer #Տրանսֆորմեր #տրանսֆորմերսեղան #modernhouse #modernfurniture #designsponge #cozyhome #design #furnituredesign #cozyhome

📏Ընտրիր քո ուզած չափը 📐 #DOYM Flexi #transformer #seghan (տրանսֆորմեր սեղանը) կարող եք պատվիրել ցանկացած գույնի և մատերիալի։ 🏡 📞 011522566, 095522566, 093522566, 091522566
📧 info@doym.am
🌏 Երվանդ Քոչար 8/6, Երևան, Հայաստան

#doymkahuyq #Мебель #Furniture #Սեղան #Seghan #sexan #Стол #Table #Transformer #Տրանսֆորմեր #տրանսֆորմերսեղան #modernhouse #modernfurniture #designsponge #cozyhome #design #furnituredesign #cozyhome

✨Խոհանոցային հավաքածու
⚜️Առկա են տարբեր երանգների
✔️Ապառիկ վաճառք
✔️Անվճար առաքում
✔️Անվճար տեղադրում
❗Մեր հասցեն` գ. Արարատ, Ռ. Վարդանյան 2/2
☎️Հեռախոսահամար` 055998555:

#Ալեքս #դեկոր #ապառիկ #խոհնոցի_հավաքածու #սեղան #աթոռ #բացվող #aparik #xohanocikahuyq #sexan #ator #ararat

✨Խոհանոցային հավաքածու
⚜️Առկա են տարբեր երանգների
✔️Ապառիկ վաճառք
✔️Անվճար առաքում
✔️Անվճար տեղադրում
❗Մեր հասցեն` գ. Արարատ, Ռ. Վարդանյան 2/2
☎️Հեռախոսահամար` 055998555:

#Ալեքս #դեկոր #ապառիկ #խոհնոցի_հավաքածու #սեղան #աթոռ #բացվող #aparik #xohanocikahuyq #sexan #ator #ararat

✨Խոհանոցային հավաքածու
👉Առկա են տարբեր երանգների։
✔️Ապառիկ վաճառք
✔️Առաքում անվճար
✔️Տեղադրում անվճար
❗Մեր հասցեն` գ.Արարատ, Ռ.Վարդանյան 2/2
☎️Հեռախոսահամար`05998555:
#խոհանոց #սեղան #աթոռ #Ալեքս #դեկոր #Արարատ #ապառիկ #կահույքհայաստանում #xohanocikahuyq ##sexan #ator #aparik

✨Խոհանոցային հավաքածու
👉Առկա են տարբեր երանգների։
✔️Ապառիկ վաճառք
✔️Առաքում անվճար
✔️Տեղադրում անվճար
❗Մեր հասցեն` գ.Արարատ, Ռ.Վարդանյան 2/2
☎️Հեռախոսահամար`05998555:
#խոհանոց #սեղան #աթոռ #Ալեքս #դեկոր #Արարատ #ապառիկ #կահույքհայաստանում #xohanocikahuyq # #sexan #ator #aparik

Habdbolta Egill mættur til leiks #sexan

Habdbolta Egill mættur til leiks #sexan

✨Խոհանոցային սեղան+6աթոռ.
👉Առկա է տարբեր երանգների։
✔️Ապառիկ վաճառք
✔️Առաքում անվճար
✔️Տեղադրում անվճար
❗Մեր հասցեն` գ.Արարատ, Ռ.Վարդանյան 2/2
☎️Հեռախոսահամար`055998555:

#aparik #araqum #sexan #xohanocikahuyq #ator #bacvox #nor #tesakani #ararat #խոհանոց #սեղան #աթոռ #Ալեքս #դեկոր #ապառիկ #Արարատ

✨Խոհանոցային սեղան+6աթոռ.
👉Առկա է տարբեր երանգների։
✔️Ապառիկ վաճառք
✔️Առաքում անվճար
✔️Տեղադրում անվճար
❗Մեր հասցեն` գ.Արարատ, Ռ.Վարդանյան 2/2
☎️Հեռախոսահամար`055998555:

#aparik #araqum #sexan #xohanocikahuyq #ator #bacvox #nor #tesakani #ararat #խոհանոց #սեղան #աթոռ #Ալեքս #դեկոր #ապառիկ #Արարատ

✨Օրվա ակցիան`
⚜️Տրանսֆորմեր սեղան + աթոռը արդեն ԶԵՂՉՎԱԾ 95.000 դրամով։
👉Սիրով սպասում ենք։
✔️Ապառիկ վաճառք
✔️Առաքում անվճար
✔️Տեղադրում անվճար
❗Մեր հասցեն` գ. Արարատ, Ռ. Վարդանյան 2/2
☎️Հեռախոսահամար`055998555։

#սեղան #աթոռ #տրանսֆորմեր #Արարատ #ապառիկ #Alex #decor #aparik #sexan #ator

✨Օրվա ակցիան`
⚜️Տրանսֆորմեր սեղան + աթոռը արդեն ԶԵՂՉՎԱԾ 95.000 դրամով։
👉Սիրով սպասում ենք։
✔️Ապառիկ վաճառք
✔️Առաքում անվճար
✔️Տեղադրում անվճար
❗Մեր հասցեն` գ. Արարատ, Ռ. Վարդանյան 2/2
☎️Հեռախոսահամար`055998555։

#սեղան #աթոռ #տրանսֆորմեր #Արարատ #ապառիկ #Alex #decor #aparik #sexan #ator

✨Ալեքս Դեկոր խանութ սրահում ցուցադրված է  հյուրասենյակի աթոռների և սեղանների  ինքնատիպ տեսականին :
✔️Ապառիկ վաճառք
✔️Առաքում անվճար
✔️Տեղադրում անվճար
❗Մեր հասցեն` գ. Արարատ, Ռ. Վարդանյան 2/2
☎️Հեռախոսահամար 055998555:

#հյուրասենյակ #սեղան #աթոռ #բացվող #սպիտակ #փայտե #Արարատ #Mdf #hyurasenyak #Alex #decor #sexan #ator #paytic #aparik #vajarq #nor

✨Ալեքս Դեկոր խանութ սրահում ցուցադրված է հյուրասենյակի աթոռների և սեղանների ինքնատիպ տեսականին :
✔️Ապառիկ վաճառք
✔️Առաքում անվճար
✔️Տեղադրում անվճար
❗Մեր հասցեն` գ. Արարատ, Ռ. Վարդանյան 2/2
☎️Հեռախոսահամար 055998555:

#հյուրասենյակ #սեղան #աթոռ #բացվող #սպիտակ #փայտե #Արարատ #Mdf #hyurasenyak #Alex #decor #sexan #ator #paytic #aparik #vajarq #nor

Աստղ🌟
———————————
Պատվերների համար զանգահարեք +37495888958 , +37455867786 կամ գրեք direct📩
———————————
Նաև առաքում Երևան քաղաքում🚖
———————————
#design #nver #caxik #հարսանիք #cnund #տոն #ծաղիկ #fotozona #flowers #Erevan #տարոսիկ #մոմ #մոմակալ #գինի #աստղ #payt #sexan #цветы #tuper #caxkaman

Աստղ🌟
———————————
Պատվերների համար զանգահարեք +37495888958 , +37455867786 կամ գրեք direct📩
———————————
Նաև առաքում Երևան քաղաքում🚖
———————————
#design #nver #caxik #հարսանիք #cnund #տոն #ծաղիկ #fotozona #flowers #Erevan #տարոսիկ #մոմ #մոմակալ #գինի #աստղ #payt #sexan #цветы #tuper #caxkaman

✨Սեղանների նոր տեսականին արդեն Ալեքս Դեկոր խանութ սրահում։
✔️Ապառիկ վաճառք
✔️Առաքում անվճար
✔️Տեղադրում անվճար
❗Մեր հասցեն` գ. Արարատ, Ռ. Վարդանյան 2/2:
☎️Հեռախոսահամար 055998555:
#աթոռ #սեղան #ինքնատիպ #յուրօրինակ #սեղան #տարբերվող #ապառիկ #Արարատ #Ալեքս #Դեկոր#Ararat #aparik #nor #tesakani #tarbervox #ator #sexan

✨Սեղանների նոր տեսականին արդեն Ալեքս Դեկոր խանութ սրահում։
✔️Ապառիկ վաճառք
✔️Առաքում անվճար
✔️Տեղադրում անվճար
❗Մեր հասցեն` գ. Արարատ, Ռ. Վարդանյան 2/2:
☎️Հեռախոսահամար 055998555:
#աթոռ #սեղան #ինքնատիպ #յուրօրինակ #սեղան #տարբերվող #ապառիկ #Արարատ #Ալեքս #Դեկոր #Ararat #aparik #nor #tesakani #tarbervox #ator #sexan

The Power Plus. The all-new 108 cu in, liquid-cooled V-twin engine delivers a class leding 122 hp and 128 ft-lbs of torque, established a new standard for V-twin performance. #indianmotorcycles #firstamericanmotorcyclecompany #belegendary #indianmoottoripyörät #indianfinland #indiansuomi #indianmcrider #indianmcriderfinland #thepowerplus #sexan

The Power Plus. The all-new 108 cu in, liquid-cooled V-twin engine delivers a class leding 122 hp and 128 ft-lbs of torque, established a new standard for V-twin performance. #indianmotorcycles #firstamericanmotorcyclecompany #belegendary #indianmoottoripyörät #indianfinland #indiansuomi #indianmcrider #indianmcriderfinland #thepowerplus #sexan

Մոմակալ 🕯
———————————
Պատվերների համար զանգահարեք +37495888958 , +37455867786 կամ գրեք direct📩
———————————
Նաև առաքում Երևան քաղաքում🚖
———————————
#design #nver #caxik #հարսանիք #cnund #տոն #ծաղիկ #fotozona #flowers #Erevan #տարոսիկ #մոմ #մոմակալ #գինի #աստղ #payt #sexan #цветы #tuper #caxkaman

Մոմակալ 🕯
———————————
Պատվերների համար զանգահարեք +37495888958 , +37455867786 կամ գրեք direct📩
———————————
Նաև առաքում Երևան քաղաքում🚖
———————————
#design #nver #caxik #հարսանիք #cnund #տոն #ծաղիկ #fotozona #flowers #Erevan #տարոսիկ #մոմ #մոմակալ #գինի #աստղ #payt #sexan #цветы #tuper #caxkaman

Մոմակալ 🕯
———————————
Պատվերների համար զանգահարեք +37495888958 , +37455867786 կամ գրեք direct📩
———————————
Նաև առաքում Երևան քաղաքում🚖
———————————
#design #nver #caxik #հարսանիք #cnund #տոն #ծաղիկ #fotozona #flowers #Erevan #տարոսիկ #մոմ #մոմակալ #գինի #աստղ #payt #sexan #цветы #tuper #caxkaman

Մոմակալ 🕯
———————————
Պատվերների համար զանգահարեք +37495888958 , +37455867786 կամ գրեք direct📩
———————————
Նաև առաքում Երևան քաղաքում🚖
———————————
#design #nver #caxik #հարսանիք #cnund #տոն #ծաղիկ #fotozona #flowers #Erevan #տարոսիկ #մոմ #մոմակալ #գինի #աստղ #payt #sexan #цветы #tuper #caxkaman

Մոմակալ 🕯
———————————
Պատվերների համար զանգահարեք +37495888958 , +37455867786 կամ գրեք direct📩
———————————
Նաև առաքում Երևան քաղաքում🚖
———————————
#design #nver #caxik #հարսանիք #cnund #տոն #ծաղիկ #fotozona #flowers #Erevan #տարոսիկ #մոմ #մոմակալ #գինի #աստղ #payt #sexan #цветы #tuper #caxkaman

Մոմակալ 🕯
———————————
Պատվերների համար զանգահարեք +37495888958 , +37455867786 կամ գրեք direct📩
———————————
Նաև առաքում Երևան քաղաքում🚖
———————————
#design #nver #caxik #հարսանիք #cnund #տոն #ծաղիկ #fotozona #flowers #Erevan #տարոսիկ #մոմ #մոմակալ #գինի #աստղ #payt #sexan #цветы #tuper #caxkaman

Մոմակալ 🕯
———————————
Պատվերների համար զանգահարեք +37495888958 , +37455867786 կամ գրեք direct📩
———————————
Նաև առաքում Երևան քաղաքում🚖
———————————
#design #nver #caxik #հարսանիք #cnund #տոն #ծաղիկ #fotozona #flowers #Erevan #տարոսիկ #մոմ #մոմակալ #գինի #աստղ #payt #sexan #цветы #tuper #caxkaman

Մոմակալ 🕯
———————————
Պատվերների համար զանգահարեք +37495888958 , +37455867786 կամ գրեք direct📩
———————————
Նաև առաքում Երևան քաղաքում🚖
———————————
#design #nver #caxik #հարսանիք #cnund #տոն #ծաղիկ #fotozona #flowers #Erevan #տարոսիկ #մոմ #մոմակալ #գինի #աստղ #payt #sexan #цветы #tuper #caxkaman

Չկրկնվող մոդել 🕯
———————————
Պատվերների համար զանգահարեք +37495888958 , +37455867786 կամ գրեք direct📩
———————————
Նաև առաքում Երևան քաղաքում🚖
———————————
#design #nver #caxik #հարսանիք #cnund #տոն #ծաղիկ #fotozona #flowers #Erevan #տարոսիկ #մոմ #մոմակալ #գինի #աստղ #payt #sexan #цветы #tuper #caxkaman

Չկրկնվող մոդել 🕯
———————————
Պատվերների համար զանգահարեք +37495888958 , +37455867786 կամ գրեք direct📩
———————————
Նաև առաքում Երևան քաղաքում🚖
———————————
#design #nver #caxik #հարսանիք #cnund #տոն #ծաղիկ #fotozona #flowers #Erevan #տարոսիկ #մոմ #մոմակալ #գինի #աստղ #payt #sexan #цветы #tuper #caxkaman

✨Ճաշասեղան
✔️ Ապառիկ վաճառք
✔️ Առաքում անվճար
✔️ Տեղադրում անվճար
❗Մար հասցեն ` գ.Արարատ,Ռ.Վարդանյան 2/2
☎️Հեռախոսահամար 055998555:
#Alex #decor #hyurasenyak #sexan #kahuyq #հյուրասենյակ #նոր #կահույք #սեղան #կահույքհայաստանում

✨Ճաշասեղան
✔️ Ապառիկ վաճառք
✔️ Առաքում անվճար
✔️ Տեղադրում անվճար
❗Մար հասցեն ` գ.Արարատ,Ռ.Վարդանյան 2/2
☎️Հեռախոսահամար 055998555:
#Alex #decor #hyurasenyak #sexan #kahuyq #հյուրասենյակ #նոր #կահույք #սեղան #կահույքհայաստանում

Ute på en liten kvällstur med dom minsta, känner mig nästan barnfri för att två av sex är inte hemma. Tänk vilken skillnad det blir 🥰 Jason är verkligen hängig, sitter aldrig i vagn annars längre 🤒 Nu är det strax God natt för dom små! #jason #uma #femman #sexan #fredag

Ute på en liten kvällstur med dom minsta, känner mig nästan barnfri för att två av sex är inte hemma. Tänk vilken skillnad det blir 🥰 Jason är verkligen hängig, sitter aldrig i vagn annars längre 🤒 Nu är det strax God natt för dom små! #jason #uma #femman #sexan #fredag

✨ Ներդաշնակ դետալները  սիրված ինտերիերի ստեղծման հիմքում են...... Լավ կահույքը նման է իսկական ընկերոջը.հազվադեպ է պատահում, սակայն, հանդիպելու դեպքում պետք է լավ փայփայես.....
✔️ Ապառիկ վաճառք
✔️ Առաքում անվճար
✔️Տեղադրում անվճար
❗Մեր հասցեն` գ.Արարատ, Ռ.Վարդանյան 2/2
☎️ Հեռախոսահամար 055998555։
#alex  #decor #kahuyq #hyurssenyak #bazmoc #sexan #ator #xol #nor #tesakani #classicstyle #հարմարավետ #անկյունային #brend #trend2019 #style #bazmoc #design #Ալեքս #դեկոր #հյուրասենյակ #սեղան #accessories

✨ Ներդաշնակ դետալները սիրված ինտերիերի ստեղծման հիմքում են...... Լավ կահույքը նման է իսկական ընկերոջը.հազվադեպ է պատահում, սակայն, հանդիպելու դեպքում պետք է լավ փայփայես.....
✔️ Ապառիկ վաճառք
✔️ Առաքում անվճար
✔️Տեղադրում անվճար
❗Մեր հասցեն` գ.Արարատ, Ռ.Վարդանյան 2/2
☎️ Հեռախոսահամար 055998555։
#alex #decor #kahuyq #hyurssenyak #bazmoc #sexan #ator #xol #nor #tesakani #classicstyle #հարմարավետ #անկյունային #brend #trend2019 #style #bazmoc #design #Ալեքս #դեկոր #հյուրասենյակ #սեղան #accessories

Vår lilla vattenkoppa ❤️ älskar allt som har med utelek att göra ☀️
.
.
.
#mammasgoa #underbaraunge #sexan #nowalie #gneis #gneisfunktionskläder #värmland #hovfjället #campingliv

Vår lilla vattenkoppa ❤️ älskar allt som har med utelek att göra ☀️
.
.
.
#mammasgoa #underbaraunge #sexan #nowalie #gneis #gneisfunktionskläder #värmland #hovfjället #campingliv

Դեկորատիվ վեցանկյուն📸🎥
———————————
Պատվերների համար զանգահարեք +37495888958 , +37455867786 կամ գրեք direct📩
———————————
Նաև առաքում Երևան քաղաքում🚖
———————————
#design #nver #caxik #հարսանիք #cnund #տոն #ծաղիկ #fotozona #flowers #Erevan #տարոսիկ #մոմ #մոմակալ #գինի #աստղ #payt #sexan #цветы #tuper #caxkaman

Դեկորատիվ վեցանկյուն📸🎥
———————————
Պատվերների համար զանգահարեք +37495888958 , +37455867786 կամ գրեք direct📩
———————————
Նաև առաքում Երևան քաղաքում🚖
———————————
#design #nver #caxik #հարսանիք #cnund #տոն #ծաղիկ #fotozona #flowers #Erevan #տարոսիկ #մոմ #մոմակալ #գինի #աստղ #payt #sexan #цветы #tuper #caxkaman

Դեկորատիվ վեցանկյուն📸🎥
———————————
Պատվերների համար զանգահարեք +37495888958 , +37455867786 կամ գրեք direct📩
———————————
Նաև առաքում Երևան քաղաքում🚖
———————————
#design #nver #caxik #հարսանիք #cnund #տոն #ծաղիկ #fotozona #flowers #Erevan #տարոսիկ #մոմ #մոմակալ #գինի #աստղ #payt #sexan #цветы #tuper #caxkaman

Դեկորատիվ վեցանկյուն📸🎥
———————————
Պատվերների համար զանգահարեք +37495888958 , +37455867786 կամ գրեք direct📩
———————————
Նաև առաքում Երևան քաղաքում🚖
———————————
#design #nver #caxik #հարսանիք #cnund #տոն #ծաղիկ #fotozona #flowers #Erevan #տարոսիկ #մոմ #մոմակալ #գինի #աստղ #payt #sexan #цветы #tuper #caxkaman

Դեկորատիվ վեցանկյուն📸🎥
———————————
Պատվերների համար զանգահարեք +37495888958 , +37455867786 կամ գրեք direct📩
———————————
Նաև առաքում Երևան քաղաքում🚖
———————————
#design #nver #caxik #հարսանիք #cnund #տոն #ծաղիկ #fotozona #flowers #Erevan #տարոսիկ #մոմ #մոմակալ #գինի #աստղ #payt #sexan #цветы #tuper #caxkaman

Դեկորատիվ վեցանկյուն📸🎥
———————————
Պատվերների համար զանգահարեք +37495888958 , +37455867786 կամ գրեք direct📩
———————————
Նաև առաքում Երևան քաղաքում🚖
———————————
#design #nver #caxik #հարսանիք #cnund #տոն #ծաղիկ #fotozona #flowers #Erevan #տարոսիկ #մոմ #մոմակալ #գինի #աստղ #payt #sexan #цветы #tuper #caxkaman

Ծաղկաման 💐
———————————
Պատվերների համար զանգահարեք +37495888958 , +37455867786 կամ գրեք direct📩
———————————
Նաև առաքում Երևան քաղաքում🚖
———————————
#design #nver #caxik #հարսանիք #cnund #տոն #ծաղիկ #fotozona #flowers #Erevan #տարոսիկ #մոմ #մոմակալ #գինի #աստղ #payt #sexan #цветы #tuper #caxkaman

Ծաղկաման 💐
———————————
Պատվերների համար զանգահարեք +37495888958 , +37455867786 կամ գրեք direct📩
———————————
Նաև առաքում Երևան քաղաքում🚖
———————————
#design #nver #caxik #հարսանիք #cnund #տոն #ծաղիկ #fotozona #flowers #Erevan #տարոսիկ #մոմ #մոմակալ #գինի #աստղ #payt #sexan #цветы #tuper #caxkaman

In the youth there were mornings that had to eat a toast and marmalade😜 #caviar #careliancaviar #champagne #jeeper #jeeperchampagne #caviarandchampagne #kuusikko #sexan

In the youth there were mornings that had to eat a toast and marmalade😜 #caviar #careliancaviar #champagne #jeeper #jeeperchampagne #caviarandchampagne #kuusikko #sexan

Voikkuleipä ja luonnollinen jano 😝 #kuusikko #sexan

Voikkuleipä ja luonnollinen jano 😝 #kuusikko #sexan

light evening meal before going to bed 🤣😂 #kuusikko #sexan

light evening meal before going to bed 🤣😂 #kuusikko #sexan