#كيميادياموند

Tag posts on Instagram

10 posts

Top Posts

يك شب بسيار عالى كنار دوست خوش قلب و مهربونم و بازيگر خوب كشورمون كه هميشه در فيلماشون ميدرخشند❤️ heliaemami#kimiadiamon#doste ghadimi#bazigar#restoran #restoran #baba.lounge#هلياامامي #كيميادياموند #بازيگر
دوست خوب قديمي#

يك شب بسيار عالى كنار دوست خوش قلب و مهربونم و بازيگر خوب كشورمون كه هميشه در فيلماشون ميدرخشند❤️ heliaemami #kimiadiamon #doste ghadimi #bazigar #restoran #restoran #baba .lounge #هلياامامي #كيميادياموند #بازيگر
دوست خوب قديمي#

موفقيت سه بار رخ ميدهد :😍 يكبار در دلت وقتي مي خواهي ،يكباردر ذهنت وقتي نقشه مي كشي ,و بار اخر در زندگيت ،وقتي براي رسيدن به آن تلاش مي كني❤️🌹💎😘#بلاگر#كيميادياموند#زندگي#kimiadiamondd#zendeghi#

موفقيت سه بار رخ ميدهد :😍 يكبار در دلت وقتي مي خواهي ،يكباردر ذهنت وقتي نقشه مي كشي ,و بار اخر در زندگيت ،وقتي براي رسيدن به آن تلاش مي كني❤️🌹💎😘 #بلاگر #كيميادياموند #زندگي #kimiadiamondd #zendeghi #

عيدتون مبارك خوشگل هاى من يك دنيا دوستون دارم 🤗😘😍😘❤️✨⭐️💫 #باملند#كيميادياموند #عيد#عيدغديرخم #
#kimiadiamond#bamlandmall #eid#

عيدتون مبارك خوشگل هاى من يك دنيا دوستون دارم 🤗😘😍😘❤️✨⭐️💫 #باملند #كيميادياموند #عيد #عيدغديرخم #
#kimiadiamond #bamlandmall #eid #

از همه كس رميده ام ،با تو درآميده ام ،جمع نمى شود دگرهر چه تومى پراكنى #سعدى#كيميادياموند#دلنوشته#بلاگر#kimiadiamond #delneveshte#blager#sadi💎#

از همه كس رميده ام ،با تو درآميده ام ،جمع نمى شود دگرهر چه تومى پراكنى #سعدى #كيميادياموند #دلنوشته #بلاگر #kimiadiamond #delneveshte #blager #sadi 💎#

رستوران بابالانژ🌹🌹،رستوران مديترانه اى مى باشد كه يكى از شعبه هاى مانسن هست و تحت نظر مديريت عالى وپرسنل مجرب است اميدوارم بريد و لذت ببريد جاى من رو هم خالى كنيد😋😜😉 Tell:26455405 
#كيميادياموند #بابالانژ #رستورانگردی #اينفلوئنسرماركتينگ #لاكچرى#kimiadiamond #baba.lounge#restoran#lakchery #

رستوران بابالانژ🌹🌹،رستوران مديترانه اى مى باشد كه يكى از شعبه هاى مانسن هست و تحت نظر مديريت عالى وپرسنل مجرب است اميدوارم بريد و لذت ببريد جاى من رو هم خالى كنيد😋😜😉 Tell:26455405
#كيميادياموند #بابالانژ #رستورانگردی #اينفلوئنسرماركتينگ #لاكچرى #kimiadiamond #baba .lounge #restoran #lakchery #

ندانستن عالي ست....نپرسيدن هم عيب نيست....نفهميدن اما... فاجهه است تا مي توانيد ندانيد هيچ چيز را ،اما هر چيزي را كه مي دانيد را بفهميد.....ما در عصر سرعت اطلاعات و ارتباطات تقريبا همه چيز را ميدانيم اما تقريبا هيچ چيز را نمي فهميم!!!! ما در روابط دو نفره امان حتي همه چيز راجع به طرفمان (حتي ان چيزهايي كه به ما ربطي ندارد)ميدانيم اما همديگر را نمي فهميم..... #مهدي لطيفي#كيميادياموند#فشن#دلنوشته #بلاگر#همسر#kimiadiamondd#fashion #belager##delneveshte

ندانستن عالي ست....نپرسيدن هم عيب نيست....نفهميدن اما... فاجهه است تا مي توانيد ندانيد هيچ چيز را ،اما هر چيزي را كه مي دانيد را بفهميد.....ما در عصر سرعت اطلاعات و ارتباطات تقريبا همه چيز را ميدانيم اما تقريبا هيچ چيز را نمي فهميم!!!! ما در روابط دو نفره امان حتي همه چيز راجع به طرفمان (حتي ان چيزهايي كه به ما ربطي ندارد)ميدانيم اما همديگر را نمي فهميم..... #مهدي لطيفي #كيميادياموند #فشن #دلنوشته #بلاگر #همسر #kimiadiamondd #fashion #belager # #delneveshte

سلام به دوستاى عزيزم امروز ميخوام بهتون يكى از باهوش ترين و دلسوز ترين اساتيد كه در زمينه كسب وكار فعاليت دارند رو بهتون معرفى كنم ، ايشان دكتر انصارى هستند كه در كار خودشان به نظر من نخبه هستند
با مشاورها ايشان شركت در كلاسهايشان مى توانيد در برندسازى كسب وكار خودتان و و در در اين وضعيت اقتصادى كنونى ياد ميگيريم چطور سر پا بشيم 😀💪🌹 #kimiadiamond #dr.mohammadrezaansari##eghtesad#kasbokar#seminar#كيميادياموند #دكتر_محمدرضا_انصاري #

سلام به دوستاى عزيزم امروز ميخوام بهتون يكى از باهوش ترين و دلسوز ترين اساتيد كه در زمينه كسب وكار فعاليت دارند رو بهتون معرفى كنم ، ايشان دكتر انصارى هستند كه در كار خودشان به نظر من نخبه هستند
با مشاورها ايشان شركت در كلاسهايشان مى توانيد در برندسازى كسب وكار خودتان و و در در اين وضعيت اقتصادى كنونى ياد ميگيريم چطور سر پا بشيم 😀💪🌹 #kimiadiamond #dr .mohammadrezaansari# #eghtesad #kasbokar #seminar #كيميادياموند #دكتر_محمدرضا_انصاري #

وقتي سنت از سي سالگي ميگذره متوجه ميشي كه ناممكن وجود نداره وبايد اراده كني و فقط بخواي بعد خودش همه چيز جور ميشه 🌹👍#kimiadiamondd#delneveshte#fashion#belagher#كيميا#💎#كيميادياموند#فشن#بلاگر#دلنوشته#نوروز#عيد#سال_نو#١٣٩٧#بلاگرايران#

وقتي سنت از سي سالگي ميگذره متوجه ميشي كه ناممكن وجود نداره وبايد اراده كني و فقط بخواي بعد خودش همه چيز جور ميشه 🌹👍 #kimiadiamondd #delneveshte #fashion #belagher #كيميا #💎 #كيميادياموند #فشن #بلاگر #دلنوشته #نوروز #عيد #سال_نو #١٣٩٧ #بلاگرايران #

Most Recent

عيدتون مبارك خوشگل هاى من يك دنيا دوستون دارم 🤗😘😍😘❤️✨⭐️💫 #باملند#كيميادياموند #عيد#عيدغديرخم #
#kimiadiamond#bamlandmall #eid#

عيدتون مبارك خوشگل هاى من يك دنيا دوستون دارم 🤗😘😍😘❤️✨⭐️💫 #باملند #كيميادياموند #عيد #عيدغديرخم #
#kimiadiamond #bamlandmall #eid #

رستوران بابالانژ🌹🌹،رستوران مديترانه اى مى باشد كه يكى از شعبه هاى مانسن هست و تحت نظر مديريت عالى وپرسنل مجرب است اميدوارم بريد و لذت ببريد جاى من رو هم خالى كنيد😋😜😉 Tell:26455405 
#كيميادياموند #بابالانژ #رستورانگردی #اينفلوئنسرماركتينگ #لاكچرى#kimiadiamond #baba.lounge#restoran#lakchery #

رستوران بابالانژ🌹🌹،رستوران مديترانه اى مى باشد كه يكى از شعبه هاى مانسن هست و تحت نظر مديريت عالى وپرسنل مجرب است اميدوارم بريد و لذت ببريد جاى من رو هم خالى كنيد😋😜😉 Tell:26455405
#كيميادياموند #بابالانژ #رستورانگردی #اينفلوئنسرماركتينگ #لاكچرى #kimiadiamond #baba .lounge #restoran #lakchery #

سلام به دوستاى عزيزم امروز ميخوام بهتون يكى از باهوش ترين و دلسوز ترين اساتيد كه در زمينه كسب وكار فعاليت دارند رو بهتون معرفى كنم ، ايشان دكتر انصارى هستند كه در كار خودشان به نظر من نخبه هستند
با مشاورها ايشان شركت در كلاسهايشان مى توانيد در برندسازى كسب وكار خودتان و و در در اين وضعيت اقتصادى كنونى ياد ميگيريم چطور سر پا بشيم 😀💪🌹 #kimiadiamond #dr.mohammadrezaansari##eghtesad#kasbokar#seminar#كيميادياموند #دكتر_محمدرضا_انصاري #

سلام به دوستاى عزيزم امروز ميخوام بهتون يكى از باهوش ترين و دلسوز ترين اساتيد كه در زمينه كسب وكار فعاليت دارند رو بهتون معرفى كنم ، ايشان دكتر انصارى هستند كه در كار خودشان به نظر من نخبه هستند
با مشاورها ايشان شركت در كلاسهايشان مى توانيد در برندسازى كسب وكار خودتان و و در در اين وضعيت اقتصادى كنونى ياد ميگيريم چطور سر پا بشيم 😀💪🌹 #kimiadiamond #dr .mohammadrezaansari# #eghtesad #kasbokar #seminar #كيميادياموند #دكتر_محمدرضا_انصاري #

يك شب بسيار عالى كنار دوست خوش قلب و مهربونم و بازيگر خوب كشورمون كه هميشه در فيلماشون ميدرخشند❤️ heliaemami#kimiadiamon#doste ghadimi#bazigar#restoran #restoran #baba.lounge#هلياامامي #كيميادياموند #بازيگر
دوست خوب قديمي#

يك شب بسيار عالى كنار دوست خوش قلب و مهربونم و بازيگر خوب كشورمون كه هميشه در فيلماشون ميدرخشند❤️ heliaemami #kimiadiamon #doste ghadimi #bazigar #restoran #restoran #baba .lounge #هلياامامي #كيميادياموند #بازيگر
دوست خوب قديمي#

از همه كس رميده ام ،با تو درآميده ام ،جمع نمى شود دگرهر چه تومى پراكنى #سعدى#كيميادياموند#دلنوشته#بلاگر#kimiadiamond #delneveshte#blager#sadi💎#

از همه كس رميده ام ،با تو درآميده ام ،جمع نمى شود دگرهر چه تومى پراكنى #سعدى #كيميادياموند #دلنوشته #بلاگر #kimiadiamond #delneveshte #blager #sadi 💎#

ندانستن عالي ست....نپرسيدن هم عيب نيست....نفهميدن اما... فاجهه است تا مي توانيد ندانيد هيچ چيز را ،اما هر چيزي را كه مي دانيد را بفهميد.....ما در عصر سرعت اطلاعات و ارتباطات تقريبا همه چيز را ميدانيم اما تقريبا هيچ چيز را نمي فهميم!!!! ما در روابط دو نفره امان حتي همه چيز راجع به طرفمان (حتي ان چيزهايي كه به ما ربطي ندارد)ميدانيم اما همديگر را نمي فهميم..... #مهدي لطيفي#كيميادياموند#فشن#دلنوشته #بلاگر#همسر#kimiadiamondd#fashion #belager##delneveshte

ندانستن عالي ست....نپرسيدن هم عيب نيست....نفهميدن اما... فاجهه است تا مي توانيد ندانيد هيچ چيز را ،اما هر چيزي را كه مي دانيد را بفهميد.....ما در عصر سرعت اطلاعات و ارتباطات تقريبا همه چيز را ميدانيم اما تقريبا هيچ چيز را نمي فهميم!!!! ما در روابط دو نفره امان حتي همه چيز راجع به طرفمان (حتي ان چيزهايي كه به ما ربطي ندارد)ميدانيم اما همديگر را نمي فهميم..... #مهدي لطيفي #كيميادياموند #فشن #دلنوشته #بلاگر #همسر #kimiadiamondd #fashion #belager # #delneveshte

وقتي سنت از سي سالگي ميگذره متوجه ميشي كه ناممكن وجود نداره وبايد اراده كني و فقط بخواي بعد خودش همه چيز جور ميشه 🌹👍#kimiadiamondd#delneveshte#fashion#belagher#كيميا#💎#كيميادياموند#فشن#بلاگر#دلنوشته#نوروز#عيد#سال_نو#١٣٩٧#بلاگرايران#

وقتي سنت از سي سالگي ميگذره متوجه ميشي كه ناممكن وجود نداره وبايد اراده كني و فقط بخواي بعد خودش همه چيز جور ميشه 🌹👍 #kimiadiamondd #delneveshte #fashion #belagher #كيميا #💎 #كيميادياموند #فشن #بلاگر #دلنوشته #نوروز #عيد #سال_نو #١٣٩٧ #بلاگرايران #

موفقيت سه بار رخ ميدهد :😍 يكبار در دلت وقتي مي خواهي ،يكباردر ذهنت وقتي نقشه مي كشي ,و بار اخر در زندگيت ،وقتي براي رسيدن به آن تلاش مي كني❤️🌹💎😘#بلاگر#كيميادياموند#زندگي#kimiadiamondd#zendeghi#

موفقيت سه بار رخ ميدهد :😍 يكبار در دلت وقتي مي خواهي ،يكباردر ذهنت وقتي نقشه مي كشي ,و بار اخر در زندگيت ،وقتي براي رسيدن به آن تلاش مي كني❤️🌹💎😘 #بلاگر #كيميادياموند #زندگي #kimiadiamondd #zendeghi #

در كنار مهندس تاجيك عزيز و پدر عزيزم حاج ناصرملكى #ناصرملكى#نادرملكى#حسن_تاجيك#كيميادياموند

در كنار مهندس تاجيك عزيز و پدر عزيزم حاج ناصرملكى #ناصرملكى #نادرملكى #حسن_تاجيك #كيميادياموند