#زمزمه_گلها

Tag posts on Instagram

4 posts

Top Posts

.
دعوت به شنيدن و حمايت از آلبوم موسيقي "زمزمه گل ها" اثر هاميك الكساندريان
ارائه اي از نشر و پخش جوان 
قابل دسترس در شهركتاب ها و مراكز فروش محصولات فرهنگي در سراسر كشور 
Video by: @daryayaseri 
#پيشنهاد_موسيقي_نشر_پخش_جوان #زمزمه_گلها #هاميك_الكساندريان #کپی_رایت

.
دعوت به شنيدن و حمايت از آلبوم موسيقي "زمزمه گل ها" اثر هاميك الكساندريان
ارائه اي از نشر و پخش جوان
قابل دسترس در شهركتاب ها و مراكز فروش محصولات فرهنگي در سراسر كشور
Video by: @daryayaseri
#پيشنهاد_موسيقي_نشر_پخش_جوان #زمزمه_گلها #هاميك_الكساندريان #کپی_رایت

.
تازه هاي نشر و پخش جوان 
ويدئو مربوط به جديدترين آلبوم هاي نشر و پخش جوان را در كانال تلگرام ما مشاهده كنيد.
Telegram.me/javanrecords.
 "#٤سيم" _#محمدصداقت.
"#آن_سياه_افسونكار" آهنگساز: #نگارخاركن، خواننده: #حسين_عليشاپور .
"#سرُصدا"_گروه #ري_بيت.
"#افق_رويداد"_گروه #مون_هد.
"#ايران١١" _#گروه_بهنا.
"#جانفزا"_آهنگساز: #مهدي_فلاح_صفا، خواننده: #مهدي_شجاعي .
"#پيداي_ناپيدا"_ #زكريا_يوسفي .
"#زمزمه_گلها"_#هاميك_الكساندريان. 
"#وَرَشان"_ #كامران_منتظري

.
تازه هاي نشر و پخش جوان
ويدئو مربوط به جديدترين آلبوم هاي نشر و پخش جوان را در كانال تلگرام ما مشاهده كنيد.
Telegram.me/javanrecords.
" #٤سيم " _ #محمدصداقت .
" #آن_سياه_افسونكار " آهنگساز: #نگارخاركن ، خواننده: #حسين_عليشاپور .
" #سر ُصدا"_گروه #ري_بيت .
" #افق_رويداد "_گروه #مون_هد .
" #ايران١١ " _ #گروه_بهنا .
" #جانفزا "_آهنگساز: #مهدي_فلاح_صفا ، خواننده: #مهدي_شجاعي .
" #پيداي_ناپيدا "_ #زكريا_يوسفي .
" #زمزمه_گلها "_ #هاميك_الكساندريان .
" َرَشان"_ #كامران_منتظري

Most Recent

.
تازه هاي نشر و پخش جوان 
ويدئو مربوط به جديدترين آلبوم هاي نشر و پخش جوان را در كانال تلگرام ما مشاهده كنيد.
Telegram.me/javanrecords.
 "#٤سيم" _#محمدصداقت.
"#آن_سياه_افسونكار" آهنگساز: #نگارخاركن، خواننده: #حسين_عليشاپور .
"#سرُصدا"_گروه #ري_بيت.
"#افق_رويداد"_گروه #مون_هد.
"#ايران١١" _#گروه_بهنا.
"#جانفزا"_آهنگساز: #مهدي_فلاح_صفا، خواننده: #مهدي_شجاعي .
"#پيداي_ناپيدا"_ #زكريا_يوسفي .
"#زمزمه_گلها"_#هاميك_الكساندريان. 
"#وَرَشان"_ #كامران_منتظري

.
تازه هاي نشر و پخش جوان
ويدئو مربوط به جديدترين آلبوم هاي نشر و پخش جوان را در كانال تلگرام ما مشاهده كنيد.
Telegram.me/javanrecords.
" #٤سيم " _ #محمدصداقت .
" #آن_سياه_افسونكار " آهنگساز: #نگارخاركن ، خواننده: #حسين_عليشاپور .
" #سر ُصدا"_گروه #ري_بيت .
" #افق_رويداد "_گروه #مون_هد .
" #ايران١١ " _ #گروه_بهنا .
" #جانفزا "_آهنگساز: #مهدي_فلاح_صفا ، خواننده: #مهدي_شجاعي .
" #پيداي_ناپيدا "_ #زكريا_يوسفي .
" #زمزمه_گلها "_ #هاميك_الكساندريان .
" َرَشان"_ #كامران_منتظري

.
دعوت به شنيدن و حمايت از آلبوم موسيقي "زمزمه گل ها" اثر هاميك الكساندريان
ارائه اي از نشر و پخش جوان 
قابل دسترس در شهركتاب ها و مراكز فروش محصولات فرهنگي در سراسر كشور 
Video by: @daryayaseri 
#پيشنهاد_موسيقي_نشر_پخش_جوان #زمزمه_گلها #هاميك_الكساندريان #کپی_رایت

.
دعوت به شنيدن و حمايت از آلبوم موسيقي "زمزمه گل ها" اثر هاميك الكساندريان
ارائه اي از نشر و پخش جوان
قابل دسترس در شهركتاب ها و مراكز فروش محصولات فرهنگي در سراسر كشور
Video by: @daryayaseri
#پيشنهاد_موسيقي_نشر_پخش_جوان #زمزمه_گلها #هاميك_الكساندريان #کپی_رایت